Loading...
  • Fysisk træning i en kunstnerisk kontekst
  • Workshops d. 25-27.februar
    Seminar lørdag d. 28.februar

Gratis Workshops

 

 

 

                         på Forsøgsstationen d. 25. - 27. februar '15

 

Program og indhold

 

                      Onsdag d. 25. 2.

                      Kl. 8 - 11                           Meditation-rituel bevægelse-stemme v. Forsøgsstationen

                      Kl. 13 - 15.30                    Åben Træning v. X-act

                      Kl. 16 - 19                         Shizen Taiso v.  Tine Madsen*

                      Kl. 19.30 - 21.30               Partner/Contact improvisation v. Bo Madvig

 

 

                      Torsdag d. 26. 2.

                      Kl. 8 - 11                           Meditation-rituel bevægelse-stemme v. Forsøgsstationen

                      Kl.13 - 15.30                     Åben Træning v. X-act

                      Kl 16 - 19                          Shizen Taiso v. Tine Madsen*

                      Kl. 19.30 - 21.30               Partner/Contact improvisation v. Bo Madvig

 

 

                      Fredag d.  27. 2.

                      Kl. 8 - 11                            Meditation-rituel bevægelse-stemme v. Forsøgsstationen

                      Kl. 13 - 15.30                     Åben Træning v. X-act

                      Kl. 16 - 19                          Shizen Taiso v. Tine Madsen*

                      Kl.19.30 - 21.30                 Partner/Contact improvisation v. Bo Madvig

 

                      *Shizen Taiso træningen kræver tilmelding med deltagelse i alle 3 dage, deadline er mandag d. 23. 2.

                      De 3 andre workshops kræver ingen tilmelding, men det anbefales af hensyn til plads.

                      Det er muligt at tage bad efter træningen, samt købe suppe og brød under workshopdagene.

                                                                Mere info om træningslederne.

Træningsformer

Tryk på "CV" for mere info om træningslederne

CV

MEDITATION,RITUEL BEVÆGELSE, STEMME

CV

 ÅBEN TRÆNING  V. X-ACT

CV

SHIZEN TAISO

CV

PARTNER/CONTACT IMPROVATION

KONTAKT OS

Åben Træning er en dynamisk og kraftfuld træning hen over gulv, ledsaget af musik. Alle kropsdele gennemarbejdes effektivt. Kondition, bevægelighed, koordination og balance styrkes. Bevidsheden om center, alignment, grounding, åndedræt samt tid og rum skærpes. Træningen afsluttes med 30 minutters stræk.

Åben træning er blevet til i samspillet mellem vestlige danse-former og MB(muscle bone or mind body: den fysiske træningsdel af butoh danseren Min Tanakas Body Weather arbejde).Åben træning ledes af et træningsfællesskab bestående af 8 koreografer, dansere, performere, der med udgangspunkt i den fælles form hver giver deres individuelle fortolkning.

At definere kontakt improvisation er en kunst i sig selv, en kunstform som jeg ikke praktiserer. MEN, hvis du kan forestille dig ,aikido, surfing, wrestling og dans gjort samtidig, så har du billedet af hvad KI er. For nogen er det også en postmodernistisk folkedans eller en samværsform. Formen blev grundlagt i USA i 1972 og er stadig idag, et af de mest banebrydende bud på den Post Moderne dans.

Ki er i udgangspunktet en let og legende bevægelsesform mellem to eller flere partnere. Grundelementerne er berøring, fald, løft, centrering, åndedræt, energi, intimitet, momento, rotation, glide, kontra balance samt støtte vægten fra et andet menneske. Det er en fysisk dialog i nuet med en konstant censorisk respons på sine partnere og sine omgivelser. Det er en disefrering af de små impulser vi giver og modtager, som fortæller os om vi skal lede eller følge, om vi skal op eller ned, hvor vi skal berøre, hvordan vi skal løfte eller hvornår vi skal være stille.

 

Når krop, sind og ånd forener sig i sin instinktive viden, opdager man at ens eget selv, er til stede i nuets sande natur.

 

Hvordan lytter vi, giver plads, reflekterer og samtidigt tager initativet under kontakt improvisationen, mens den sker? Teknikken i Ki er at forstå forskellen mellem at sanse at føle, at tage et valg og droppe den myriade af muligheder der hele tiden byder sig til. Teknikken er at kunne ankomme. At kunne slutte noget af før noget begynder. Teknikken er at kende og træne sit instinkt. Men husk, small talk, er også en samtale form

I Shizen Taiso træner vi grundlæggende principper for bevægelse og kommunikation.

Træningen er kropslig baseret. Vi arbejder med krop og sind som en integreret helhed. Kroppens udstrækning er dynamisk: vi sætter os selv i forbindelse med rummet omkring os, med andre mennesker, når vi bevæger os, når vi bevæges.

Kropsbevidsthed og bevægelse

Det handler om at give efter for tyngdekraften i alle stillinger. At lade bevægelselsen tage sit afsæt fra underlaget. Vi skaber rumlighed i forhold til bevægelse, åndedræt og stemme. Vi lægger vægt på at finde nye veje for kendte bevægelser og at lege og eksperimentere med bevægelsesmønstre. Målet er at øge kropsbevidsthed og bedre flow i både fysisk og mental bevægelse.

Kommunikation og bevægelse

En bevidsthed om sin egen base og grounding er en forudsætning for at indgå i samspil og udveksling med omgivelserne. Arbejdet med flow og rumlighed overføres til kommunikationen med andre. Vi opnår en skærpet bevidsthed om, hvad der overføres i kontakten. og hvordan vi arbejder konkret hermed. Målet er at kunne kommunikere åbent og uden at unødige spændinger automatisk videregives eller blokerer for udvekslingen.

Øvelserne er enkle og tager udgangspunkt i dagligdagens bevægelser og funktioner: at ligge, sidde. gå, stå, række en hånd frem, løfte et ben, sætte sig på en stol. Vi inddrager redskaber og objekter der stimulerer balance og bevægelse.

Shitzen Taiso er ikke et lukket system med faste former, men en åben undersøgelse. Øvelserne giver plads til deltagernes eget tempo og lyst til udforskning og leg.

Træningen er for alle

Shitzen Taiso kan varmt anbefales som en behagelig stimulerende grundtræning. Træningen har dels en effekt i sig selv, dels understøtter den andre metoder og systemer indenfor behandling, kommunikation, sport, dans, sang - og skuespillertræning m.m.

Shizen Taiso er japansk og betyder "naturlig bevægelse."

Shitzen Taiso er indført i Danmark af Junko Ikeda, som er født i 1934 og i dag lever i Tokyo, hvor hun fortsat underviser. Hun har arbejdet med Shitzen Taiso siden starten af 60èrne og undervist gentagne gange i Danmark siden 1996 b.la. i "dans i dialog". Tine Madsen og Karen Vedel fik 2002 som de eneste i Skandinavien autorisation til at undervise i Shitzen Taiso.

Til deltagerne på workshoppen

Kom i behagelig, lunt træningstøj - medbring gerne sokker og ekstra trøje. Kom i god tid så alle er omklædte og klar tl at starte til tiden.

Det er en betingelse for at deltage at man kan være tilstede alle tre dage.

Meditation

Zen inspireret meditation i 20-30 min. Træningenslederen slår på klokken når meditationen starter og når meditationen er slut.

Masai-hop

Deltagerne lægger deres pude til side og går uden samtale ud og stiller sig på gulvet. Træningslederen sætter et stykke afrikansk tromme-koncert på.

Deltagerne har lukkede øjne og starter konstant fjedring i krop som udvikles til hop på stedet. De næste 30-40 min. veksles mellem fjedring og hop. Træningslederen skruer lyden ned når det er slut og leder herefter 3 yoga- inspirerede stræk.

Stemmetræning (Nadine George)

Deltagerne går sammen parvist og guides af træningslederen gennem åndedrætsøvelser ved massage. Gruppen former herefter en cirkel og træningslederen guider deltagerne gennem fælles åndedræt og de 4 stemmekvaliteters grundtoner. Derefter er der induviduelt stemmearbejde ved klaver, hvor der arbejdes ud fra de maskuline og feminine stemmekvaliteter med den "sugne" vibrerende lyds kvalitet og energi. Denne session afsluttes med en fælles kort reflektion. Samlet tid ca. 1 1/2 time.

Forberedelse:

medbring træningstøj varm trøje og en pude til meditation. Trænigsrummet lukker op kl.7.50. Fra dette tidspunkt kommer deltagerne ind med deres pude, finder et sted at sidde( på måtterne med front ind mod væggen)Kl.8 lukker vi rummet og det er ikke muligt at komme ind herefter.

 

Seminar på Forsøgsstationen lørdag d. 28.2. 2015

Program

Kl. 9.30 - 10                Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.30 -10.45          Velkomst, præsentationsrunde og gennemgang af dagens program v. moderator

                                    adjunkt Karen Vedel, (Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU)

Kl. 10.45 - 11.45          Iben Nagel Rasmussen (Odin Teatret) fortæller om et langt liv med fysisk træning og

                                    om udviklingen af det internationale research - og træningsfællesskab "Vindenes bro"

Kl. 11.45 - 12.15           Tora Balslev og Ester Wrobel (Åben Træning v.  X - act) fortæller om hver deres tilgang til

                                    kollektiv og individuel træningspraksis med udgangspunkt i arbejdet fra Åben Træning

Kl. 12.15 - 12.30           Refleksioner og opsamling

Kl. 12.30 -13.30           Frokost

Kl. 13.30 - 14.10          Øyvind Kirchhoff og Lotte Faarup (Forsøgsstationens kunstneriske ledelse) fortæller

                                    om sæsonens hovedforsøg: "En særlig tilstand. Hvad skal der til for at give

                                    scenekunstnerens træning en kunstnerisk dimension?"

Kl. 14.10 - 15               Tine Madsen (cand soc., underviser, skuespiller m.m.) fortæller om sin personlige tilgang

                                    til den japanske træningsform Shizen Taiso samt erfaringer fra undervisning og ledelse

                                    af School of Stage arts

Kl. 15 - 16                    Tematiseret gruppesnak ud fra dagens emner samt kaffe og kage

Kl. 16 - 16.45               Fælles udveksling, opsamling og snak om fremtidige tiltag

Kl. 16.45 -                    En farveldrink i baren

Kl. 19 -                         Fælles spisning på restaurant med egenbetaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk træning i en kunstnerisk kontekst

KUNSTNERISK SALON 28/1 2015

KASPER RAVNHØJ

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Tilmelding til workshops 0g seminar

forsøgsstationen

Skriv dine ønsker for deltagelse i en eller flere workshops i feltet "besked"

 

Deltagelse i alle workshops er gratis.

Shizen Taiso træningen kræver deltagelse i alle 3 dage.

Mere info: oyvind@forsoegsstationen.dk

 

Deltagelse i seminaret koster 150 kr.

 

 

Forsøgsstationen.

 

 

Sønderboulevarden 81-83  1720 København V

Tlf: 38793828

Email: mail@forsoegsstationen.dk

 

2015 | DESIGN BY OYVIND KIRCHHOFF